Aane Juwa Bate Nujuwa Songs Lyrics | Zubeen Garg | Borokhun

Aane Juwa Bate Nujuwa Songs Lyrics from Borokhun. Songs – Aane Juwa Bate Nujuwa. Singer – Zubeen Garg. Album – Borokhun. Aane juwa bate nujuwa Suwalijoni Puwa ne sini, Puwa ne sini, Ane juwa bate nujuwa Suwalijoni Puwa ne sini, Puwa ne sini… Noir paror esota hilot bohi Panir kukbha sai Hun boroniya suli tari…

[Continue reading]