Pakhi Tei Pakhi Logai Songs Lyrics পাখিতেই পাখি লগাই উৰিবলে মন

Pakhi Tei Pakhi Logai Songs Lyrics from Junaki Mon. গান –  পাখিতেই পাখি লগাই উৰিবলে মন। গায়ক / গায়িকা – জুবিন গার্গ। কথাছবি – জুনাকী মন। পাখিতেই পাখি লগাই উৰিবলে মন, দুৰু দুৰু কপিবনে তোমাৰ হিয়াখন। পাখিতেই পাখি লগাই উৰিবলে মন দুৰু দুৰু কপিবনে তোমাৰ হিয়াখন, এথৰ দুথৰ মোৰ হেপাহৰ মুঠি এমুঠি তোমাৰ আদৰৰ; তাতেই…

[Continue reading]