O Priya

Song – O Priya.
Movie – Priyar Priyo (2017).
Singers – Zubeen Garg, Siddharth, Bornali Kolita, Ritrisha.

O priya
Tumi hoi ne mur

O jiya
Tumi mur bukur,
Rod hisi hisi sokute haji lagi
AI buku heojiya pothar.
Oo…

Horihohor halodhiya huwa
Kesa matir mur gondhuwa,
Mon raginire bahire
Aka joni huroke
Hridoyok ubhotai diya.

O hiya
Jiya jiya jiya
Tumi hoi ne mur,
O jiya
Jiya moromor.

Dhumuhar arote
Tumar dusoku dekhu,
Mone mathu bisare
Tumare umal buku.

Ghumuwai diya jogai diya
Moribo diya jiyai diya,
Koi diya aji prithibike
Tumi mur anadhikalore.

O Priya
O jiya,
Tumi hoi ne mur.
O jiya
Tumi mur bukur.

Pohoror andharot
Nidhor nijaan sayon,
Roi suwa sui suwa
Tumate moi jiyo.

Gotei ari juwa nodi huwa
Mur morubhumi tiwai diya,
Bohu jug dhori phulibo khuja
Rong boroniya cactus huwa.

O hiya
Mur jiya
Tumi hoi ne mur,
O Priya
Tumi hoi ne mur.
O hiya (o priya)
Tumi hoi ne mur.

Read More –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *